Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου
Βραχοσύνθεση
Παραποτάμια βλάστηση
Τα φυτά αυτά ευδοκιμούν σε περιοχές με υγρασία στο έδαφος
Αλόφυτα
Οι αλόφυτες φυτοκοινωνίες σχηματίζονται στις αλυκέ
Κυκλάμινο
To κυκλάμινο της υπαίθρου είναι ένα από τα ομορφότερα αγριολούλουδα της Ευρώπης