Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Φυτά

Το έργο στοχεύει να αναδείξει τις φυτοκοινωνίες του νησιού μας και να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση. Ο βοτανόκηπος περιλαμβάνει ρνα μεγάλο αριθμό φυτών της κυπριακής χλωρίδας. Με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα φυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες ομάδες: