Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Καταστατικό

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΟΝΟΜΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

1.  Το Σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ» ιδρύθηκε κατά την 23.4.2010 και έχει έδρα του στην οδό Αντιστάσεως 3Α, Άγιοι Ανάργυροι Α΄ στη Λάρνακα όπου και διατηρεί οίκημα και γραφείο.

2.  Το όνομα του Σωματείου είναι «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ».

3.  Το Έμβλημα/Σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλικό και σε αυτό αναγράφεται περιμετρικά το όνομα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ».

4.  Τα χρώματα του σωματίου είναι το Πράσινο και το Λευκό.

5.  Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή του άρθρου 1 εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των Μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

1.  Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

2.  Η φροντίδα, διατήρηση και αξιοποίηση του βοτανόκηπου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3.  Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και πνευματικής κουλτούρας του τόπου μας.

4.  Η συνομολόγηση οποιωνδήποτε συμβάσεων με οποιαδήποτε πρόσωπα οι οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου ή/και οι οποίες προωθούν την φροντίδα, διατήρηση, αξιοποίηση και συνέχεια του βοτανόκηπου. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο δύναται μεταξύ άλλων να:

1.  Ιδρύει βιβλιοθήκη και εκδίδει περιοδικά ή/και άλλα έντυπα ή/και προβαίνει σε καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ή/και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ή/και στο διαδίκτυο.

2.  Δημιουργεί Πολιτιστικό όμιλο.

3.  Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εορτές και εκδρομές.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

1.  Την Ετήσια συνδρομή των μελών η οποία καθορίζεται στο ποσό των €20,00 και το οποίο θα καταβάλλεται σε μία μηνιαία δόση προς €20,00. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

2.  Εισφορές, δωρεές και οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις προς το Σωματείο.

3.  Οι εισπράξεις από οποιαδήποτε εκδήλωση αποφασίσει να διεξάγει το Δ.Σ. του Σωματείου.

4.  Οι εισπράξεις από λαχεία κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

5.  Κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ.