Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΥπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf/environment_gr/environment_gr?OpenDocument

Τμήμα Δασών:

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών:

http://www.ari.gov.cy/

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου:

http://www.birdlifecyprus.org/

Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών:

http://pasybio.blogspot.com/

Friends of the Earth Cyprus:

http://foecyprus.weebly.com/about-us.html

Mediterranean Garden Society:

http://www.mediterraneangardensocietygreece.org/

Green Peace:

http://www.greenpeace.org/international/en/