Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Pinus pinea - Πεύκη η πιτύς

Πεύκος Ήμερος, Κουκουναριά, Πινολιά

Αειθαλές, ρητινοφόρο δέντρο ύψους μέχρι 25 – 30 μ. Ο φλοιός του είναι χρώμα ερυθροκαστανό με βαθιές αυλακώσεις. Τα φύλλα του είναι σε σπειροειδή διάταξη, δύο ειδών χρώμα ανοικτοπράσινο. Τα άνθη του είναι μονογενή, αρσενικοί κώνοι κίτρινοι και θηλυκοί κώνοι πρασινοπράσινοι. Ανθίζει κατά τους μήνες από Απρίλιο – Μάιο. Ο καρπός του είναι πλατιά ωοειδής, γυαλιστερός ξυλώδης κώνος, με πλούσιο καστανό χρώμα. Τα σπέρματα τα του είναι μεγάλα, με μαύρο επίχρισμα και μικρά πτερύγια. Τα σπέρματα του, τα γνωστά πινόλια, είναι εδώδιμα και χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Ωριμάζουν τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του τρίτου χρόνου από την άνθηση τους. Ξενικό δέντρο στην Κύπρο. Καλλιεργείται ευρύτατα σε κήπους και φυτείες Πάφο, Πρόδρομο, Λευκωσία, Ευρύχου, Μονιάτη και Φιλάνι.