Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Pinus brutia - Πεύκη η τραχεία

Πεύκος άγριος, Πεύκος, Πύτιος

Αειθαλές, ρητινοφόρο δέντρο ύψους μέχρι 25 – 40 μ. Ο φλοιός του είναι χρώμα τεφροκαστανό με βαθιές αυλακώσεις. Τα φύλλα του είναι σε σπειροειδή διάταξη, δύο ειδών χρώμα ανοικτοπράσινο. Τα άνθη του είναι μονογενή, αρσενικοί κώνοι κίτρινοι και θηλυκοί κώνοι ερυθροί. Ανθίζει κατά τους μήνες Μάρτιο – Μάιο. Ο καρπός του είναι ξυλώδης ωοειδής κώνος, ελαφρά γυαλιστερός με καστανό χρώμα. Είναι το κυριότερο δασικό, κωνοφόρο δέντρο του νησιού. Το συναντούμε σχεδόν παντού εκτός από την πεδιάδα της Μεσαορίας. Σχηματίζει εκτεταμένα δάση στη οροσειρά του Τροόδους και στην οροσειρά Πενταδακτύλου. Μικρότερα δάση συναντούμε στον Ακάμα, στην Επισκοπή, στην Καρπασία και αλλού.