Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Cupressus sempervirens - Κυπάρισσος η αειθαλής

Κυπαρίσσι, Κυπάρισσος

 
Αειθαλές δέντρο ύψους μέχρι 30 μ. Ο φλοιός του είναι ελαφρά αυλακωτός τεφρός. Τα φύλλα του είναι αντίθετα πολύ μικρά, λεπιοειδή με χρώμα σκοτεινοπράσινο. Τα άνθη του είναι μονογενή.
Ανθίζει κατά τους μήνες Μάρτιο – Μάιο. Ο καρπός του είναι ξυλώδης κώνος υποσφαιρικός γυαλιστερός με τεφροκαστανό χρώμα. Τα καρπόφυλλα  του είναι ασπιδοειδή. Ευδοκιμεί και αυτοφύεται συνήθως σε ασβεστολιθικούς γκρεμούς και πλαγιές.
Το συναντούμε στον Ακάμα, Κοίλη, Βουνί, Παναγιά, Λαγουδερά και στην οροσειρά πενταδακτύλου. Καλλιεργείται πολύ ως καλλωπιστικό.